Arbeidsrecht

WAB, transitievergoeding en ontslag

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is volop in beweging door recente en toekomstige wetswijzigingen:

Met de inwerkingtreding van de WWZ is het ontslagrecht ingrijpend veranderd. De transitievergoeding werd als ontslagvergoeding wettelijk vastgelegd en de gronden voor opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst werden aangepast. De verschillen tussen de rechtspositie van werknemers en die van ambtenaren zijn in de loop der jaren steeds kleiner geworden. De Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) treedt waarschijnlijk op 1 januari 2020 in werking. Er zijn steeds meer ZZP-ers, mensen die als ‘zelfstandige zonder personeel’ werk verrichten. Het is goed mogelijk dat alle veranderingen ook gevolgen hebben voor uw organisatie, of voor u, werknemer.

Wilt u weten of u een transitievergoeding moet betalen en zo ja, hoeveel? Of heeft uw werkgever u op staande voet ontslagen en vraagt u, werknemer, zich af wat uw rechten zijn? Heeft uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst voorgelegd waarbij uw arbeidscontract in onderling overleg tot een einde komt – en weet u eigenlijk niet zeker of alles juridisch correct is?

Arbeidsrecht advies

Petra Lamers geeft advies op alle vlakken van het arbeidsrecht. Haar focus ligt op het voorkomen van conflicten door u in een vroeg stadium de goede adviezen te geven. Zo kunt u bij haar terecht voor het opstellen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaardenreglementen en vaststellingsovereenkomsten. Zij kan ook uw huidige standaardovereenkomsten toetsen aan de actuele wetgeving.

Of het nu om het opstellen van contracten gaat, een reorganisatie, de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, de re-integratie van een zieke werknemer, voor al uw vragen en advies op het gebied van het arbeidsrecht kunt u bij Petra Lamers terecht.

Petra geeft ook trainingen

Of neem contact op