Disclaimer

De gegevens op deze website zijn te beschouwen als algemene informatie. Er kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, aan worden ontleend. Petra Lamers Advocaat en Mediator is niet aansprakelijk voor enige schade die mocht (zijn) ontstaan als gevolg van onjuiste informatie op deze site. Verwijzingen naar sites die niet door Petra Lamers Advocaat en Mediator worden onderhouden zijn slechts ter informatie voor de bezoeker opgenomen. De auteursrechten op deze website en de daarin opgenomen content berusten bij Petra Lamers Advocaat en Mediator. Het is toegestaan informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden en/of te printen. Mocht u ander gebruik willen maken van de inhoud dan dient u voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen.